Групи


Яслена група
Лозева
Кръстанова
Тодорова

Първа група
Гатева
Точева
Коева

Втора група
Величкова
Митова
Фенерска

Трета група
Манолова
Кирова
Гергинова

Четвърта ”а” група
Иванова
Николова
Петрова

Четвърта ”б” група
Георгиева
Милева
Миланова

Филиал с.Голяновци
Славова
Мазганова
Гаврилова