Нашият екип


Директор – Краса Крилашка

I.Педагогически  персонал
Емилияна  Георгиева – гл.учител
Петя  Илиева – ст.учител
Елена  Гатева – ст.учител
Маргарита Величкова – ст.учител
Дафинка Митова – ст.учител
Албена  Манолова – ст.учител
Славянка  Кирова – ст.учител
Гюргена  Николова – ст.учител
Мария  Иванова – ст.учител
Павлина  Милева – ст.учител
Лидия  Мазганова – ст.учител
Христинка  Славова – ст.учител

I I.Помощен персонал
Евгения Янкова – гл.готвач
Даниела Стефанова – пом.готвач
Екатерина Иванова – работник в кухня
Румяна Миланова- помощник възпитател
Людмила Петрова- помощник възпитател
Кирилка Фенерска – помощник възпитател
Валя Гергинова – помощник възпитател
Малина Тодорова – помощник възпитател
Мая Аначкова – помощник възпитател
Татяна Коева – помощник възпитател
Стоянка Гаврилова – помощник възпитател
Иванка Стойчева – перачка
Кирил Илов – шофьор
Свилен Димитров – огняр

I I I. Медицински персонал
Рилка Василева
Валентина Лозева
Евдокия Кръстанова

IV. Административен персонал
Лариса Гълъбова – домакин
Оля Бойчева – касиер