Нова детска площадка


НА 21.09.2016Г. ДГ"ПРОЛЕТ" ФИЛИАЛ С.ГОЛЯНОВЦИ СЕ СДОБИ С НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА. ОТКРИВАНЕТО БЕ СЪПРОВОДЕНО ОТ МНОГО ИГРИ И  ЕМОЦИИ.